واحد ها

نام و نام خانوادگی

 

عنوان پست سازمانی

مهدی رضایی مهر   شهردار دماوند
ایمان جعفری - محمد کفاشی   دفتر شهردار
محمدهادی کرمانی   سرپرست مرکز فرهنگی، اجتماعی
آرمین براتی   سرپرست اداره خدمات شهری و فضای سبز
بهرنگ عسگری   سرپرست واحد فنی و عمرانی
جعفر علیپور   سرپرست واحد فنی و شهرسازی
احمد حسنی   مدیر واحد روابط عمومی
مصطفی اسداللهی   مدیر واحد حراست
ابوالفضل احمدی   مسئول واحد بازرسی و ارزیابی عملکرد
وحید سلمانی   مسئول امور اداری و کارگزینی

More text goes here.