خدمات شهری

در پی درخواست‌های مکرر شهروندان انجام شد؛

تشدید اجرای طرح زنده‌گیری سگ‌های بلاصاحب در دستور کار شهرداری دماوند

در پی درخواست‌های مکرر شهروندان، طرح جمع‌آوری و زنده‌گیری سگ‌های بلاصاحب با دستور شهردار و به همت واحد خدمات شهری در سطح شهر دماوند تشدید شد.

ادامه مطلب