عمرانی

شهردار دماوند خبر داد؛

آغاز ۲۰ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد تومان در شهر دماوند/ منطقه مشاء پس از ۴ سال تعیین تکلیف شد

شهردار دماوند از آغاز ۲۰ پروژه عمرانی با بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار خبر داد و گفت: منطقه مشاء پس از ۴ سال تعیین تکلیف شد.

ادامه مطلب