۱۴۰۲ چهاردهم خرداد
| نقشه سایت| پست الکترونیک| عضویت / ورود اعضاء
 
مناقصه
دومين آگهي مناقصه عمومي سال 95

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري دماوند در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1395 نسبت به اجراي پروژه هاي ذيل از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

 
 

 

توضيحات:

1- تضمين شركت در مناقصه معادل 5دردصد مبلغ برآورد

2- مهلت و مكان دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 18/2/95 لغايت تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 29/2/95 واحد قراردادهاي شهرستان دماوند واقع در دماوند، ميدان 17 شهريور، بلوار شهرداري مي باشد.

3- مهلت و مكان تحويل اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 30/2/95 دبيرخانه شهرداري دماوند

4- زمان رسيدگي به پيشنهادات روز شنبه مورخ 1/3/95

5- شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

6- برندگان اول، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

7- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

8- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

9- ارائه اسناد منوط به نامه درخواست شركت در مناقصه با قيد موضوع مناقصه و اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات شركت و شناسه ملي و گواهي صلاحيت پيمانكار مي باشد.

شرح مناقصه
1395/04/11 آخرين مهلت
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دماوند می باشد
Powered by DorsaPortal